Velkommen til Paradis Nautica.

Vi er et konsulentfirma som leverer et bredt spekter av tjenester til maritim sektor. Våre tjenester spenner fra ideer og tidlig konseptutvikling til ferdig produkt, dokumentasjon ved modfikasjoner av eksisterende skip og maritime konstruksjoner.

Design og utvikling


Tekniske tjenester

Design og utviling.jpg

Det viktigste ved utvikling av et nytt produkt (fartøy) er at utformingen rettes mot å løse gitte oppgaver på en optimal og drifsøkonomisk måte.

Les mer...


Tekniske tjenester.jpg

Tekniske utfordringer løses lettest ved å gå i dialog med kunden for felles forståelse av begrensninger og løsnings- muligheter.

Les mer...

Sikkerhet


Testing og verifikasjon

Sikkerhet.jpg

I en krisesituasjon er det avgjørende at sikkerhets-informasjonen er tydelig og lett å forstå.

Les mer...


Testing og verifikasjon.jpg

For sikkerheten er det viktig at mannskapet er kjent med fartøyets egenskaper når en kommer opp i uventede situasjoner eller værforhold.

Les mer...

Analyser / utredning


Kurs for maritimt personell

Anlyser.jpg

Analyse er et verktøy for å kartlegge konsekvenser og optimalisere valg som rute-opplegg, tonnasje, eller effektiv bruk av personell i en krisesituasjon.

Les mer...


Kurs.jpg

Gjennomgang av regelverk med praktiske eksempler øker mannskapets forståelse og beredskap for bedre håndtering av uforutsette situasjoner.

Les mer...